Wzór ankiety Lasów Państwowych na portalu Leśno-Drzewnym

Przypominamy o wypełnieniu ankiety umieszczonej przez Lasy Państwowe w PLD, prosimy o poparcie naszych propozycji według poniższych kryteriów:

 

 • sprzedaż raz do roku,
 • 5-letnia historia,
 • oferta zakupów w PLD maksymalnie 90%,
 • podział drewna oferowanego do sprzedaży 90/10,
 • kryterium oceny ofert powinno stanowić cena oraz geografia zakupu,
 • ocena oferty powinna wynosić 70% kryterium ceny i 30% kryterium geografii,
 • z kryterium geografii zakupów należy wyłączyć wielkoformatowe dębowe GHG, wielkoformatowe liściaste, drewno okleinowe i sklejkowe wszystkich gatunków,
 • odbiorcy poza granicami Polski: jedno przejście graniczne,
 • należy zweryfikować punkty przerobu zgłoszone przez przedsiębiorców,
 • nie należy pozwolić na zgłoszenie tego samego punktu przez wielu przedsiębiorców,
 • należy zgłaszać punkty przerobu drewna, w którym prowadzony jest przerób drewna i jest zlokalizowany na terenie kraju,
 • korytarz cenowy powinien zawierać się w zakresie „-4%” do „+5%” od ceny bazowej.

 

Tylko dzięki Państwa zaangażowaniu możemy wywalczyć satysfakcjonujące rozwiązania.