Wyniki pierwszego etapu sprzedaży w Portalu Leśno-Drzewnym na rok 2020 r.

Źródło: Portal Leśno-Drzewny