Wyniki drugiego etapu sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym na 2021 r.