Premiera nowego Vademecum

Mamy przyjemność przedstawić kolejne

Vademecum

tym razem zostały omówione składy drewna okrągłego – place surowca

 

Osoby zainteresowane naszymi bezpłatnymi wydawnictwami (Vademecum Przetarcia Drewna Okrągłego; Vademecum Składów Drewna Okrągłego) – prosimy o kontakt z Biurem Izby tel. 61 668 90 41 biuro@pigpd.pl

 

spis treści pdf – Vademecum składów drewna okrągłego

 

SŁOWO WSTĘPNE …………………………………………………………………………………………………………. 5

I. ZADANIA SKŁADÓW DREWNA OKRĄGŁEGO W TARTAKACH …………… …………………7
1. Gromadzenie i przechowywanie zapasu drewna ……………………………………………………….8
2. Przygotowanie drewna do przetarcia ……………………………………………………………………….9
3. Konserwacja składowanego drewna ………………………………………………………………………12
4. Proces technologiczny na składzie drewna okrągłego ………………………………………………15

II. PRZEGLĄD URZĄDZEŃ I OBRABIAREK STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE SKŁADÓW SUROWCA OKRĄGŁEGO ……….17
1. Przenośniki ……………………………………………………………………………………………………..18
a/ Przenośniki poprzeczne ……………………………………………………………………………..18
b/ Przenośniki wzdłużne łańcuchowe ……………………………………………………………….22
c/ Przenośniki rolkowe ……………………………………………………………………………………24
d/ Przenośniki wzdłużne taśmowe ……………………………………………………………………26
e/ Kaskady, separatory, wyrzutniki i obrotnice …………………………………………………..29
f/ Przenośniki do materiałów sypkich ……………………………………………………………….35

2. Ogławiarki do eliminacji napływów korzeniowych ………………………………………………….37

3. Korowarki …………………………………………………………………………………………………………..40

4. Urządzenia pomiarowe …………………………………………………………………………………………44
a/ Jedno i 2-płaszczyznowe układy pomiarowe ………………………………………………….45
b/ Układy do pomiaru przestrzennego 3D …………………………………………………………48
c/ Układy odwzorowujące wnętrze kłód ……………………………………………………………50
d/ Zarys korzyści jakie niesie automatyczny pomiar kłód i komputerowa optymalizacja ich rozkroju ………………………..53

5. Węzeł pilarek poprzecznych do dłużyc i kłód…………………………………………………………..54
a/ pilarki tarczowe do kłód ………………………………………………………………………………55
b/ pilarki łańcuchowe do kłód ………………………………………………………………………….57

6. Pierścieniowe wykrywacze metalu …………………………………………………………………………58

7. Sortownie kłód …………………………………………………………………………………………………….61

8. Wózki manipulacyjno – sortownicze ………………………………………………………………………67

 

III. ROBOTYZACJA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ…………………………………….71
1. Robotyzacja i automatyzacja …………………………………………………………………………………72
2. Bezpieczeństwo w przemyśle drzewno-meblarskim………………………………………………….74
3. Roboty dla przemysłu drzewno-meblarskiego………………………………………………………….76
4. Inteligencja robotów …………………………………………………………………………………………….85

 

IV. PRZYKŁAD WZORCOWEGO SKŁADU SUROWCA TARTACZNEGO ……………..89