Powstał Parlamentarny Zespół ds. Przemysłu Drzewnego i Budownictwa Drewnianego

Parlamentarny Zespół ds. Przemysłu Drzewnego i Budownictwa Drewnianego powstał w sierpniu br. Jego celem jest rozwój przemysłu drzewnego w Polsce oraz podnoszenie popularności i innowacyjności budownictwa drewnianego. Odbyły się już dwa spotkania tego zespołu, na których omawiano wyzwania przed jakimi stoi przemysł drzewny i branża budownictwa drewnianego. W spotkaniach, oprócz posłów tworzących zespół, wzięli udział również przedstawiciele branży, w tym m.in. spółka Polskie Domy Drewniane, Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego oraz Instytut Techniki Budowlanej. 

 

Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Drzewnego i Budownictwa Drewnianego jest Paweł Rychlik. Nadrzędnym celem działania zespołu jest wsparcie polskiego przemysłu drzewnego i budownictwa drewnianego. Pośrednio jednak przyczyni się to m.in. do wsparcia celu neutralności klimatycznej, przyspieszenia procesu budowlanego oraz rozwoju sektora rynku, który ma potencjał na całym świecie.

 

Dwa spotkania zespołu

 

Do tej pory odbyły się dwa spotkania Zespołu ds. Przemysłu Drzewnego i Budownictwa Drewnianego. Pierwsze, inaugurujące działalność odbyło się 15 października br. Byli na nim obecni przedstawiciele spółki Polskie Domy Drewniane oraz Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. Omawiano główne cele działania zespołu oraz wyzwania przed jakimi stoi branża.

 

Natomiast na drugim posiedzeniu 25 listopada br., w którym udział wzięli przedstawiciele spółki Polskie Domy Drewniane, Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego oraz Instytutu Techniki Budowlanej, omawiano wymagane zmiany przepisów budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej budownictwa drewnianego oraz zagraniczne inwestycje w przemyśle drzewnym w Polsce oraz ich wpływ na rozwój branży.

 

Kolejne spotkania Zespołu ds. Przemysłu Drzewnego i Budownictwa Drewnianego będą dotyczyły m.in. stworzenia polskiego „Znaku Jakości” dla drewnianych elementów konstrukcyjnych, innowacyjnych technologii w budownictwie drewnianym, programu podniesienia świadomości Polaków na temat roli ekologicznego budownictwa w poprawie klimatu oraz promocji nowoczesnego budownictwa drewnianego w kraju.

 

Źródło: PDD S.A.