Pomoc finansowa dla dużych firm

Polski Fundusz Rozwoju uruchomił we wtorek 09-06-2020 proces składania wniosków w ramach programu pomocowego o wartości 25 mld zł dla dużych firm powyżej 249

 

Instrumenty finansowe w ramach „Tarczy Finansowej PFR dla dużych firm” obejmują:

  • preferencyjnie oprocentowane pożyczki płynnościowe o łącznej wartości 10 mld zł, których celem jest zabezpieczenie płynności przedsiębiorstw. Udzielane są na okres do 4 lat do wartości 1 mld zł;
  • pożyczki preferencyjne o łącznej wartości 7,5 mld zł, będące rekompensatą strat z tytułu restrykcji sanitarnych związanych z COVID19 z elementem wsparcia płynności. Udzielane są na okres do 4 lat do kwoty 750 mln zł, z możliwością umorzenia do 75 proc.;
  • instrumenty kapitałowe, w tym obligacje zamienne i podwyższenie kapitału o łącznej wartości 7,5 mld zł, których zadaniem jest obniżenie zadłużenia do poziomów sprzed COVID19 (rekapitalizacja). Udzielane do kwoty 1 mld zł w reżimie pomocy publicznej lub na zasadach rynkowych

Z prezentacji PFR wynika, że proces od analizy wniosku do udzielania finansowania powinien trwać od 3 do 6 tygodni, w zależności od skomplikowania danej transakcji.

Kolejność rozpatrywania wniosków będzie wynikać z rankingu, opartego o „przejrzyste” kryteria znaczenia przedsiębiorstwa dla zatrudnienia, podwykonawców, branży lub regionu z uwzględnieniem pilności wniosku pod kątem płynności przedsiębiorstwa.

 

Wszystkie decyzje inwestycyjne będą podejmowanie przez Komitet ds. Udzielania Finansowania Programowego PFR.

 

Szczegóły znajdziecie Państwo w poniższym linku

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-duzych-firm.html