Pismo do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dot. zasadsprzedaży drewna 2020 – 2021 Dodany: 15-11-2019

Poniżej przedstawiamy pismo, które zostało skierowane do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do wiadomości Ministrów w sprawie zasady sprzedaży drewna 2020-2021.

 

Szanowny Panie Dyrektorze,

 

W imieniu Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego chcę kolejny już raz zaprotestować przeciw wprowadzanym zasadom sprzedaży drewna. Przedstawione założenia podczas spotkania w dniu 12 listopada w żaden sposób nie dbają o firmy od lat kupujące drewno, dające pracę tysiącom ludzi (często na terenach wiejskich), zajmujące się przerobem drewna.

 

Stoimy na stanowisku, że te zapisy służą tylko i wyłącznie firmom płytowym i pośrednikom w sprzedaży surowca, czego dowodem jest wystąpienie i podziękowania wygłoszone przez przedstawiciela firmy Kronospan.

 

O naszych propozycjach rozmawialiśmy już wielokrotnie, przedstawialiśmy argumenty, które przemawiały za tym by przyjąć to co proponujemy wspólnie z innymi organizacjami branżowymi. Nasz głos został zlekceważony. Dano nam nadzieję, a podczas spotkania odarto ze wszystkich złudzeń.

 

Nie można doprowadzać do sytuacji, że zasady mają służyć jedynie wielkim korporacjom, nie można zapominać o tych którzy, jak już wspomniałem tworzą polski przemysł tartaczny.

 

Brak wydłużonej historii, geografii, zwyczaju kupieckiego, podniesione widełki cenowe na dąb plus niewidoczne potencjalne wyniki ofertowania w ostatnim dniu aukcji, wrzucenie do jednego koszyka grup handlowych podczas I dogrywki, możliwości zamian grup i jednostek LP dla tych, którzy podpisali umowy na dwa lata. Również wprowadzenie 10% kar umownych w tak trudnym czasie będzie przysłowiowym gwoździem do trumny dla polskiego przemysłu drzewnego.

 

To wszystko absolutnie nie służy jawności i przejrzystości nadchodzącej sprzedaży surowca. Rodzą się pytania i domysły, które powodują spekulacje.

 

Od wielu lat prosimy by zasady były jasne i przejrzyste, a jak sam Pan Dyrektor z pewnością zauważył było wiele pytań i niejasności, które nie do końca zostały rozwiane przez Pana pracowników.

 

Czas poświęcony na wszystkie spotkania i rozmowy został w ostatecznym rachunku zmarnowany.

 

Podtrzymujemy nasz krytyczny głos, nie zgadzamy się na proponowane zapisy, które w wielu przypadkach są niejasne i budzą kontrowersje. Proponowane zasady doprowadzą do upadku wielu firm, które nie będą w stanie zaopatrzyć się w surowiec w rozsądnych lokalizacjach i cenach. Brak geografii i historia dwuletnia to ukłon w stronę firm, które kupiły drewno na klęsce, handlarzy którzy znakomicie wykorzystali tegoroczne zamieszanie wywożąc drewno z Polski i powodując wielkie dysproporcje cen surowca.

 

Panie Dyrektorze,

 

Kryzys nie nadchodzi, on już jest. Sytuacja na rynkach zagranicznych powoduje brak możliwości konkurowania z naszymi wyrobami. W całej Europie występuje nadpodaż surowca i tarcicy. Szwedzkie, niemieckie, tartaki z Austrii oferują tarcicę tańszą o kilkanaście procent. Kryzys może trwać rok, dwa i pięć lat i uderzy w nas wszystkich, także w Lasy Państwowe.

 

Jeżeli miałby Pan na myśli dobro polskiego przemysłu drzewnego i Lasów Państwowych to nie powinien Pan tych niekorzystnych zasad podpisywać.

 

Z wyrazami szacunku,

Prezydent PIGPD

Marek Kubiak