Kurs Brakarzy drewna okrągłego – październik 2022

Drewno.pl i Forest Consulting Center zapraszają na kurs brakarzy drewna okrągłego, który odbędzie się w terminie 1-7.10.2022r.

 

Surowiec drzewny stanowi główne centrum kosztów w tartacznictwie. Firmy często przepłacają za kupowane drewno z powodu braku prawidłowej kontroli jakości surowca. Każda zaoszczędzona złotówka podczas jego zakupu przekłada się bezpośrednio na wzrost zysku przedsiębiorstwa. Teoretycznie cena jaką płacimy za drewno zależy od jego jakości. W rzeczywistości częste są sytuacje kiedy jakość drewna trafiającego do zakładu z różnych przyczyn odbiega od tej zapisanej w dokumentach. Dobrze wyszkolony brakarz drewna okrągłego w zakładzie branży drzewnej to trafiona inwestycja. Nie bójmy się reklamować drewna, jeśli nie spełnia określonych warunków technicznych.

 

Celem kursu brakarskiego jest nabycie przez uczestniczące w nim osoby umiejętności oceny jakości surowca (drewna okrągłego) i jego klasyfikacji zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi.

 

Jakie tematy obejmuje program kursu?

Informacje dotyczące budowy drewna, rozpoznawanie gatunków drewna, rozpoznawanie i pomiar wad drewna, klasyfikacja surowca drzewnego zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi stosowanymi w obrocie surowcem drzewnym, konserwacja surowca drzewnego, podstawy prawne i praktyka reklamacji surowca drzewnego, zasady i metody przeprowadzania szacunków brakarskich na pniu, informacje związane z przerobem drewna w Polsce.

 

Dlaczego warto skorzystać z naszych kursów?

Przede wszystkim stawiamy na wysoką jakość merytoryczną organizowanych przez nas szkoleń. Chcemy, by ich uczestnicy wynieśli wiedzę przydatną w codziennej pracy, która przekłada się na poprawę jej jakości i efektywności. Słuchamy opinii uczestników kursów i staramy się, by każde kolejne szkolenie było jeszcze lepsze niż poprzednie. Program organizowanego przez nas kursu brakarskiego obejmuje tematy przygotowane specjalnie dla osób związanych z zakupem surowca drzewnego, których nie poruszają kursy organizowane przez jednostki Lasów Państwowych.

 

Sprawy organizacyjne

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Generalnego LP Kurs brakarzy drewna okrągłego trwa 70 godzin i obejmuje zajęcia praktyczne i teoretyczne. Na naszym kursie brakarskim uczymy wyceny drewna według warunków technicznych obowiązujących od 1. stycznia 2020r. wprowadzonych przez Dyrektora Generalnego LP zarządzeniem nr 51, a uaktualnionych zarządzeniem nr 54. Warunki techniczne określają wymagania jakościowe i wymiarowe dla poszczególnych grup sortymentowych surowca drzewnego oraz m.in. definiują wady drewna i sposób ich pomiaru. Zapisy te w praktyce eliminują z użytku Polskie Normy. Uczymy również procedury reklamacji drewna zakupionego w Lasach Państwowych według obowiązujących, ujednoliconych zasad.

 

Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie tartaku (plac surowca drzewnego: ok. 10 gatunków, ok. 100 szt. drewna dłużycowego) oraz na powierzchni leśnej (szacunki brakarskie drzew stojących, pomiar drewna stosowego). Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Zdanie egzaminu na określonym w regulaminie poziomie umożliwia otrzymanie klasy brakarskiej.

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania >>>

 

Koszt kursu: 3850,00 zł/os. netto – 4735.50 brutto/os. Cena obejmuje: zakwaterowanie w pokoju 2 os. z łazienką, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe;
lub: 4350,00 zł/os. netto – 5350.50 brutto/os. Cena obejmuje: zakwaterowanie w pokoju 1 os. z łazienką, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.

 

Zajęcia rozpoczynają się pierwszego dnia o godz. 8.00. Po wcześniejszym zgłoszeniu istnieje możliwość zakwaterowania w przeddzień kursu – płatna dodatkowo w hotelu 120 zł.

Zakwaterowanie w hotelu, pokoje 1 os. z łazienkami lub 2 os. z łazienkami (zależnie od wpłaconej kwoty). Wyżywienie na terenie hotelu (śniadania, przerwa kawowa z ciastem, obiad, kolacja na ciepło).

 

Zajęcia odbywają się w godz. 8.00 – 18.00 z przerwami na posiłki, prowadzone są przez wykładowców i instruktorów brakarstwa. Ćwiczenia terenowe prowadzone są w grupach (ok. 10 osób na 1 instruktora).

 

Materiały szkoleniowe dostarcza organizator kursu. Uczestnicy kursu zobowiązani są do zaopatrzenia się w odpowiednią do warunków pogodowych i pracy w terenie odzież oraz obuwie.

 

Osoby podwyższające zdobytą wcześniej klasę brakarską proszone są o kontakt, w celu dostarczenia potrzebnych dodatkowych dokumentów (np. kopii certyfikatu uzyskania dotychczasowej klasy brakarskiej).

 

Dodatkowych informacji udziela

Katarzyna Andrzejewska-Jabłońska tel. 601 876 319, e-mail: k.jablonska@drewno.pl

Źródło i fot.: drewno.pl