II Część tarczy antykryzysowej

Rząd obiecuje 100 mld zł dla polskich firm na ochronę miejsc pracy w ramach Tarczy Finansowej. Do mikrofirm, MŚP i dużych przedsiębiorstw ma trafić prawie 100 mld złotych – z czego nawet 60 mld zł to środki bezzwrotne. Za realizację programu, który jest częścią Tarczy Antykryzysowej, odpowiada Polski Fundusz Rozwoju

 

 

Tarcza Finansowa składa się z 3 podstawowych komponentów w ramach których:

· do mikrofirm (zatrudniających co najmniej jednego pracownika) trafi 25 mld zł,

· do małych i średnich firm – 50 mld zł,

· a do dużych przedsiębiorstw – 25 mld zł.

 

 

Firmy, które skorzystają z programu, otrzymają łącznie środki bezzwrotne o wartości 60 mld zł. Dla mniejszych szybki dostęp przez banki, dla większych – przez PFR

Dostęp do dodatkowych środków zapobiegnie zatorom płatniczych, utracie płynności, a przede wszystkim – zwolnieniom pracowników.

 

Mikrofirmy

Fundusze na pokrycie kosztów działalności, w tym pensji. Finansowanie dla mikrofirm w postaci subwencji skierowane jest do przedsiębiorstw:

· zatrudniających od 1 do 9 pracowników (bez samozatrudnionych), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro;

· które dotknął spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19;

· objętych zakazem prowadzenia działalności z uwagi na restrykcje sanitarne.

Maksymalna wartość programu dla mikrofirm to 25 mld zł. Zakładana kwota środków bezzwrotnych wyniesie ok. 16 mld zł. Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm zostanie uruchomiona w kwietniu br., i będzie obsługiwana w ramach bankowości elektronicznej przez wybrane banki, których lista będzie udostępniona na stronie www.pfr.pl

Na jakich zasadach?

· Maksymalna kwota subwencji zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł).

· 75% wartości subwencji może być bezzwrotne.

· 25% wartości jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia.

· Dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Jeśli przedsiębiorca zwolni swoich pracowników, wówczas zwróci odpowiednio wyższy procent subwencji. Reszta subwencji zwracana jest po 3 latach.

Subwencja może być wykorzystana tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej – w szczególności wynagrodzeń pracowników. 25% może być przeznaczone na przedterminową spłatę kredytów. Subwencja ma również proste zabezpieczenie – np. wekslowe.

Produkty przeznaczone dla mikrofirm są dostępne w kanałach elektronicznych wybranych banków komercyjnych z wykorzystaniem oświadczeń beneficjentów

 

 

Sektor MŚP

Finansowanie jest skierowane do firm:

· zatrudniających od 10 do 249 pracowników,

· których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

· Jej podstawowe zasady są zbliżone do tych, którym podlegają mikrofirmy (co najmniej 25% spadek przychodów, zwrot po 3 latach). Główne różnice to maksymalna kwota subwencji, która stanowi 4%, 6% lub 8% sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży do maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł).

 

Na jakich zasadach?

· 75% subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym 37,5% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, a dodatkowo 37,5% subwencji w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

· Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.

· Maksymalna wartość programu dla MŚP to 50 mld zł, z czego zakładana kwota środków bezzwrotnych może wynieść 32 mld zł.

 

Tarcza Finansowa PFR dla MŚP zostanie uruchomiona w kwietniu br., i będzie obsługiwana w ramach bankowości elektronicznej przez wybrane banki, których lista będzie udostępniona na stronie www.pfr.pl

 

 

Duże firmy – 3 formy wsparcia

Finansowanie dużych przedsiębiorstw będzie miało charakter indywidualny i obejmie zarówno finansowanie dłużne, jak i zaangażowanie kapitałowe. W przypadku tych firm większy udział ma komponent inwestycyjny, a mniejszy bezzwrotny. Obsługa ich finansowania będzie realizowana bezpośrednio w PFR, na którego stronie dostępny będzie specjalny formularz.

https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-duzych-firm.html

 

Żeby duże przedsiębiorstwa mogły korzystać z Tarczy Finansowej, muszą spełnić kilka podstawowych warunków:

· prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r.,

· niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień udzielenia finansowania,

· posiadanie przez beneficjentów rzeczywistych firm rezydencji podatkowej w Polsce,

· rozliczanie podatków za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Na jakich zasadach?

· Finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat o wartości nawet do 1 mld zł.

· Finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot.

· Finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot.

· Maksymalna wartość programu dla dużych firm wynosi 25 mld zł, natomiast zakładana kwota środków bezzwrotnych może osiągnąć wartość 12 mld zł.

 

Informacje przygotowane na podstawie materiałów Ministerstwa Rozwoju.