Granty dla mikro i małych przedsiębiorstw

W poszczególnych województwach trwają przygotowania do rozpoczęcia naborów  na granty dla mikro i małych przedsiębiorstw, znajdujących się w trudnej sytuacji w związku z epidemią koronawirusa.

 

Środki finansowe w ramach przyznanego grantu będzie można przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności

– koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe),

– czynsz za wynajem lokali,

– opłaty za media,

– zakup towarów handlowych,

– zakup materiałów niezbędnych do produkcji i/lub prowadzenia biura,

– zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, sprzątania, ochrony),

– paliwo,

– spłata zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów).

 

Program jest realizowany regionalnie i w poszczególnych województwach mogą obowiązywać inne kryteria, które należy spełnić przy ubieganiu się o grant.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o dokładne sprawdzenie w swoim regionie. Linki do szczegółów w danych województwach dostępne są na dole strony https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/wsparcie-na-kapital-obrotowy-dla-mikro-i-malych-przedsiebiorstw/