ARP S.A. – dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. bierze aktywny udział w realizacji działań przewidzianych w ramach Tarczy Antykryzysowej na walkę z negatywnymi skutkami gospodarczymi epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W ramach prowadzonej działalności, ARP wraz z ARP Leasing Sp. z o.o. stworzyła kompleksową ofertę dedykowaną dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, oferując finansowanie dłużne na komercyjnych warunkach powierzonego kapitału o wartości 1,7 mld zł.

W ramach mechanizmu Tarczy Antykryzysowej ARP, uruchomiliśmy dedykowane instrumenty finansowe w postaci:

 

  • pożyczki obrotowej na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym z karencją w spłacie rat kapitałowych do 15 miesięcy,
  • pożyczki obrotowej na finansowanie wynagrodzeń w celu utrzymania zatrudnienia i kontynuacji działalności przedsiębiorcy,
  • refinansowania leasingu operacyjnego pojazdów 3,5 t (także naczep) z karencją w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy i wydłużeniem ponadnormatywnego okresu spłaty o 1 rok,
  • leasingu maszyn i urządzeń dla klientów z sektora MŚP poszkodowanych na skutek pandemii COVID-19 pod nazwą #Maszyneria.

 

Prezentowane instrumenty mają charakter finansowania zwrotnego i są dedykowane dla przedsiębiorców, którzy:

 

  • działają w ramach obszaru małych i średnich przedsiębiorstw,
  • prowadzącą pełną księgowość,
  • prowadzą działalność przez co najmniej 12 miesięcy,
  • ich przychody za ostatni okres obrachunkowy są na poziomie min. 4 mln zł,
  • ostatni rok zakończyli dodatnim wynikiem EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) oraz dodatnim wynikiem finansowym netto,
  • szukają możliwości pozyskania dodatkowych środków na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym lub możliwości refinansowania aktualnie leasingowanych środków transportu, uzyskania karencji w spłacie i wydłużenia okresu finansowania w czasie trwania stanu epidemii COVID-19 oraz do momentu ustania jej negatywnych skutków ekonomicznych.

 

projekt – ARP dla małych i średnich firm

 

W celu usprawnienia procesu wsparcia finansowego, na stronie www.arp-tarcza.pl udostępniony został przedsiębiorcom Portal Klienta, w którym możliwe jest, za pośrednictwem systemu informatycznego, złożenie wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami. Znajdują się w nim również wszystkie niezbędne informacje dotyczące oferowanych produktów w ramach Tarczy Antykryzysowej ARP a także instrukcje i wzory dokumentów. Składanie wniosku odbywa się z wykorzystaniem Profilu Zaufanego do uwierzytelnienia oraz elektronicznego podpisywania wniosku.