Tarcza antykryzysowa – nowe możliwości dla przemysłu

Uprzejmie przypominamy, że Izba współpracuje z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.

 

W zakresie prowadzonej działalności ARP wraz z ARP Leasing Sp. z o.o. stworzyła dedykowaną dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 

W ramach mechanizmu Tarczy Antykryzysowej ARP, uruchomia dedykowane instrumenty finansowe w postaci:

  • pożyczki obrotowej na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym z karencją w spłacie;
  • pożyczki obrotowej finansującej wpłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP z karencją w spłacie,
  • leasingu operacyjnego z karencją w spłacie dla klientów MŚP, którzy wykorzystują samochody ciężarowe w swojej działalności gospodarczej,
  • leasingu operacyjnego maszyn i urządzeń „#Maszyneria” bez wpłaty własnej lub z karencją w spłacie, o charakterze zwrotny i odtworzeniowym.

 

W celu usprawnienia procesu wsparcia finansowego, na stronie www.arp-tarcza.pl udostępniony został przedsiębiorcom Portal Klienta, w którym możliwe jest, za pośrednictwem systemu informatycznego, z łożenie wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami. Znajdują się w nim również wszystkie niezbędne informacje dotyczące oferowanych produktów w ramach Tarczy Antykryzysowej ARP a także instrukcje i wzory dokumentów.

 

Informujemy, iż Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., otwierając się na sektor MŚP, uruchomiła Centra Obsługi Przedsiębiorców w Gdyni, Białymstoku, Lublinie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu oraz Warszawie. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z oferta pożyczkowa, ofertą leasingową i factoringową. Eksperci w COP-ach, przy uwzględnieniu specyfiki lokalnych rynków, wspierają małych i średnich przedsiębiorców w zakresie dopasowania oferty produktowej do faktycznego zapotrzebowania na środki finansowe, pomagają w przygotowaniu wniosku o udzielenie finansowania a także zgromadzeniu dokumentacji korporacyjnej.

 

Zapraszamy również do kontakty z Biurem Izby lub bezpośrednio z Centrami Obsługi Przedsiębiorców ARP https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/kontakt