Stanowisko Izby wobec zasad sprzedaży drewna przyjętych przez Lasy Państwowe

W dniu 12 listopada 2019 roku Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wraz ze swoimi pracownikami przedstawił zasady sprzedaży drewna na  lata 2020-2021. Zasady, które nie są dla polskiego przemysłu tartacznego korzystne.

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego nie zgadza się na proponowane zapisy. Stoimy na stanowisku, że przyjęte rozwiązania są szkodliwe dla firm tartacznych, spowodują w najbliższych miesiącach upadek części przedsiębiorstw, które nie będą w stanie zaopatrzyć się w surowiec w akceptowalnych cenach, czy też w pobliżu swoich zakładów.

Podczas wielu spotkań przedstawiliśmy argumenty w postaci analiz, danych, pism od firm protestujących przeciw proponowanym zapisom.

Interweniowaliśmy w Ministerstwie Środowiska i tam uzyskaliśmy pomoc u Ministra Kowalczyka. Jak Państwo wiecie w wyniku roszad w rządzie, Henryk Kowalczyk nie jest już ministrem środowiska. Spotykaliśmy się także z Panią Minister Emilewicz, która ostatecznie stanęła po stronie LP.

Doszliśmy do porozumienia z wszystkimi organizacjami branżowymi (wyjątek to płyty ). Wspólnie podpisaliśmy proponowane przez nas zasady sprzedaży drewna, zamieszczane były artykuły prasowe (Rzeczpospolita, Polityka, Puls Biznesu, Gazeta Prawna)

Niestety Lasy Państwowe pozostały głuche na nasze argumenty.

Zasady przyjęte przez LP służą jedynie korporacjom zrzeszonym w SPPD (płyty) o czym głośno mówił i dziękował za te zasady przedstawiciel firmy Kronospan.

Przypominamy, że identyczne propozycje LP konsultowały już wiosną ze wspomnianym stowarzyszeniem. Zasady (zwłaszcza brak pięcioletniej historii, geografii, zwyczaju kupieckiego, podział 80/20) spowodują olbrzymie kłopoty w zaopatrzeniu, stali odbiorcy nie są chronieni i zostaną zmuszeni do szukania surowca często w odległych lokalizacjach.

Historia z ostatnich dwóch lat nie ma pokrycia w ofercie! Jeśli korporacje, które na klęsce zbudowały sobie historię zechcą wykorzystać pełną pulę spowoduje to brak kilku milionów metrów3 drewna.

Możemy spodziewać się znacznych redukcji w ofertach, zwłaszcza w regionach dotkniętych wiatrołomami.

W najbliższych dniach ukaże się podpisana decyzja Dyrektora Generalnego LP oraz regulaminy do zasad. Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego oraz pozostałe organizacje branżowe w najbliższych dniach wystosują listy otwarte protestując przeciw narzucaniu niekorzystnych rozwiązań.

Prezydent PIGPD

Marek Kubiak