Spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych

Pierwszy raz w tym roku miało miejsce spotkanie wszystkich przedstawicieli branży drzewnej. Wypracowane razem postulaty i wnioski zostały zaprezentowane w Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

 

Inicjatorem spotkania był Prezydent PIGPD pan Piotr Poziomski, a w spotkaniu udział wzięli:

 • Piotr Poziomski – Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego,
 • Mirosław Florkiewicz – Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego,
 • Piotr Wójcik – Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli,
 • Janusz Turski – Stowarzyszenie Papierników Polskich Stowarzyszenie Papierników Polskich,
 • Longin Graczkowski – Stowarzyszenie Przemysłu Tartacznego,
 • Jędrzej Kasprzak i Bartosz Bezubik – Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce,
 • Roman Malicki – Komitet Narodowy EPAL

 

 

Każda z obecnych osób przedstawiła swoje propozycje dotyczące przemysłu drzewnego, oraz plany dotyczące rozwoju i przyszłości całej branży. Po długich rozmowach określono wspólne postulaty i wnioski.

Następnego dnia miało miejsce spotkanie z Dyrektorem Generalnym Lasy Państwowe panem Witoldem Kossem, któremu przedstawiono wspólne postulaty branży. Dzień zakończył się wizytą w Ministerstwo Rozwoju i Technologii, gdzie przedstawiciele branży drzewnej spotkali się z Vice Ministrem Panem Waldemarem Sługockim. Ministrowi zostały przedstawione sprawy, które mają ułatwić współpracę branży z LP oraz postulaty przemysłu drzewnego do ministerstw, które mają realny wpływ na funkcjonowanie naszej branży.

Wspólne spotkanie wszystkich organizacji było dobrze spędzonym czasem. Znaleźliśmy wiele wspólnych tematów, które pozwalają nam na budowanie silnej pozycji branży na rynku gospodarczym. Przed nami wiele wyzwań i oczekiwań. Jednym z nich jest edukacja i uświadamianie społeczeństwa w zakresie tematu ochrony lasów, przetwórstwa drewna i wykorzystania drewna w codziennym życiu.

 

 

Wspólne postulaty organizacji branży drzewnej przedstawione Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych:

– obniżenie cen wyjściowych w procedurach sprzedaży na II tercję 2024 roku o 40%
w stosunku do cen wyjściowych na I tercję,

– powrót do możliwości składania ofert do 70% posiadanych możliwości zakupu w sprzedaży ofertowej (PLD),

– powołanie stałego zespołu składającego się z przedstawicieli Lasów Państwowych
i przedstawicieli organizacji reprezentujących poszczególne branże przemysłu drzewnego
ds. ustalenia zasad sprzedaży drewna na 2025 rok. Zasady sprzedaży drewna powinny promować przerób drewna w Polsce.

– wprowadzenie transparentności wyników sprzedaży – ujawnianie nazw firm, które zakupiły drewno po zakończeniu procedur sprzedaży, transparentności algorytmu kształtowania cen.

– promowanie drewna jako „super materiału” i sposobu jego wytwarzania
w zrównoważonym leśnictwie. Powołanie zespołu i stworzenie fundusz do spraw promocji drewna.

–  moratorium o ograniczeniu pozyskania drewna wprowadzone i głoszone bez konsultacji jest niedopuszczalne w przyszłości. Niezbędny jest dialog z całym sektorem
leśno – drzewnym. Ochrona cennych przyrodniczo fragmentów lasów nie może ograniczyć dostępności drewna dla polskiego przemysłu drzewnego.

 

 

Wiceministrowi Waldemarowi Sługockiemu przedstawiono wspólnie wypracowane tematy, w których MRiT powinno wspierać branże we współpracy z Lasami Państwowymi:

 • Korekta zasad sprzedaży na II trymestr 2024, przede wszystkim:

– obniżenie cen wyjściowych w procedurach o 40% w stosunku do cen wyjściowych
na I trymestr

– likwidacja możliwości składania 100% ofert wynikających z historii zakupów

 • Pełna transparentność oferowanego do sprzedaży drewna. Na rynek (na aukcje e-drewno) trafić powinna całość drewna zaplanowanego do pozyskania (na podstawie PUL), drewna z rezygnacji oraz drewna niesprzedanego w PLD i na aukcjach e-systemowych. Lasy Państwowe nie powinny grać podażą drewna.
 • Całość drewna kierowanego w pierwszej kolejności do przetwórców w Polsce w oparciu o preferencje zakupowe. Tym samym ograniczenie exportu poprzez oznaczenie wagi ceny na poziomie 60%.
 • Sprawne przywrócenie certyfikacji FSC.
 • Opracowanie długofalowej strategii funkcjonowania i rozwoju dla sektora leśno-drzewnego, wraz z przygotowaniem narzędzi wspierających transformację branżową.
 • Utrzymanie podaży drewna na poziomie zapewniający stabilny rozwój sektora drzewnego.
 • Powołanie zespołu do spraw opracowania zasad sprzedaży drewna.

 

Na spotkaniu przedstawiono także tematy i postulaty, jakie branża drzewna chce mocno zasygnalizować w MRiT, a także innych resortach, które mają wpływ na przemysł drzewny:

 • Ministerstwo Rozwoju:

–  reaktywacja zespołu do spraw rozwoju przemysłu drzewnego z 2017 roku

– wsparcie modernizacji przemysłu drzewnego i meblarskiego

– promocja przemysłu drzewnego, papierniczego i meblarskiego  na rynkach zagranicznych,

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej:

– odbudowa nauczania kadr dla przemysłu drzewnego i meblarskiego,

– szczególny nacisk na szkolnictwo branżowe,

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:

– ułatwienia w zatrudnieniu pracowników z zagranicy

 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska:

– odblokowanie możliwości importu drewna poużytkowego, wprowadzenie krajowej  klasyfikacji drewna poużytkowego,

– wyeliminowanie dotowanego (zwolnienie z obowiązku opłat z tytułu emisji CO2) spalania pełnowartościowego drewna w energetyce zawodowej ( Ministerstwo Aktywów Państwowych),

– wsparcie programu OZE dla naszego sektora,

– dialog w kontekście ograniczania powierzchni użytkowych w LP , program transformacji dla firm szczególnie dotkniętych.

– przeciwdziałanie niekorzystnym dyrektywom EU w kontekście dekarbonizacji

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

– polityka sankcji