Ruszyły nowe dotacje z ZUS: nawet 90% bezzwrotnej dotacji na inwestycje BHP.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił wreszcie konkurs na dofinansowanie działań na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Ostateczny termin składania wniosków upływa 16 sierpnia, można je składać z kolei od 15 lipca br.

 

Nie trzeba się jednak spieszyć, kolejność składania wniosków nie ma znaczenia, a termin nie będzie z pewnością skrócony. Lepiej złożyć dopracowaną dokumentację, podstawowe błędy wykluczają wniosek już na starcie, a w przypadku konieczności uzupełnienia informacji będzie to można uczynić tylko raz. W przypadku błędów w uzupełnieniu, wniosek będzie również odrzucony. Zainteresowanie jest dość duże, stąd pewnie zaostrzenie podejścia co do możliwości poprawiania złożonej dokumentacji.

 

Na jakie środki można liczyć?

 

W ramach konkursu ZUS ma do rozdysponowania kwotę 50 mln zł. Jest to kwota spora, jednak pamiętajmy że dotyczy ona całego kraju. Uwaga: Podane poniżej kwoty podane w brutto:

  • Jeżeli o dofinansowanie stara się firma mikro, to może liczyć na 90% dotację, przy czym jej kwota przeznaczona na inwestycję nie może przekroczyć 139.000,00 zł.
  • ·W przypadku firmy małej to 80% dofinansowania przy maksymalnej kwocie dofinansowania 210.000,00 zł.
  • ·Jeżeli chodzi natomiast o firmy średnie odpowiednio 60% dofinansowania i kwota 340.000,00 zł. Dodatkowo można otrzymać jeszcze 1.000,00 zł na działania doradcze.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

 Firmy z branży drzewnej mogą uzyskać dofinansowanie m.in. na zakup i instalacje urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze. Natomiast w przypadku wózków jezdniowych wprowadzone zostało ograniczenie, dotychczas obowiązywała kwota 50.000,00 zł – teraz to niestety tylko 30.000,00 zł do kwoty inwestycji. Nie ma natomiast dodatkowego ograniczenia co do instalacji odpylających.

 

Szczegółowy katalog działań inwestycyjnych możliwych do sfinansowania – do pobrania pod linkiem
https://www.forestcc.pl/wordpress/wp-content/uploads/2015/06/Zal. nr_4_Katalog_dzialan_inwestycyjnych_i_doradczych.pdf

 

Jak wyłaniane są wnioski do dofinansowania?

Wnioski złożone do 16 sierpnia br. podlegają ocenie. Każdemu z nich przyznawana jest odpowiednia liczba punktów, a następnie tworzona jest lista rankingowa. Następnie wybierane są wnioski „od góry” listy, aż do momentu wyczerpania kwoty 50 mln.

 

Do najważniejszych kryteriów oceny wniosków należą:

  1. Wielkość przedsiębiorstwa

o Mikroprzedsiębiorstwo otrzymuje 5 punktów (maksymalna wartość w tym kryterium)

o Małe przedsiębiorstwo – 4 punkty

 

  1. Kategoria ryzyka działalności

o od 1 do 3 – 2 punkty

o od 4 do 5 – 4 punkty

o od 6 do 9 – 8 punktów

o pow. 10 – 10 punktów (maksymalna wartość)

 

  1. Lokalizacja

o dolnośląskie; warmińsko-mazurskie; wielkopolskie – 5 punktów (maksymalna wartość)

o kujawsko-pomorskie; lubuskie; opolskie; podlaskie; śląskie; zachodniopomorskie – 4 punkty

o pomorskie; lubelskie; łódzkie; świętokrzyskie – 3 punkty

o podkarpackie – 2 punkty

o małopolskie; mazowieckie – 1 punkt

 

  1. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

o w firmie mikro – 5 punktów (maksymalna wartość)

o w firmie małej – 4 punkty

o w firmie średniej – 3 punkty

 

Warto o tym pamiętać…

 

W powyższych kryteriach można uzyskać maksymalnie 25 punktów, dochodzi do tego jeszcze 40 punktów, które uzyskuje się między innymi za zasadność wydatków i działań, poprawne wpisywanie się w cele dofinansowania czy też odpowiednią wysokość kosztów.

 

W naszej ocenie kluczem otrzymania dofinansowania jest dobre wpisanie się w kryteria oceny oraz dokładne przygotowanie już pierwszego wniosku, aby nie „odpaść” już podczas oceny wstępnej (formalnej). Już podczas oceny wniosku, w przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, trzeba również pamiętać o dokładności i dotrzymaniu 14 dniowego terminu.

 

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu doradczym, głównie w skutecznym pozyskiwaniu dofinansowań zewnętrznych (także tych z ZUS), proponujemy Państwu rzetelną współpracę w zakresie ubiegania się o dostępne środki na poprawę BHP w swoim zakładzie. Jako FCC od lat skupiamy się na branży leśnej i drzewnej, zatem doskonale znamy specyfikę tego sektora.

 

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji:

 

Dariusz Rutkowski
Forest Consulting Center Sp. z o.o.
Ul. J.H. Dąbrowskiego 75/56, 60-523 Poznań
Tel. 609-077-338
d.rutkowski@forestcc.pl