Niemiecki las umiera. Jedynie jedna piąta drzew ma nienaruszoną koronę

Jedynie jedna piąta drzew ma nienaruszoną koronę, jak wynika z rządowych badań stanu lasów, przeprowadzonych na zlecenie Federalnego Ministerstwa Rolnictwa.

 

Monokultury, susza, korniki, a potem burze. Lasy w Niemczech radzą sobie gorzej niż kiedykolwiek. Nowy raport o stanie pokazuje, że tylko jedna piąta drzew ma nienaruszoną koronę. Stan lasów niemieckich w minionym roku nadal się pogarszał. Tylko 21 procent drzew nadal miało całkowicie nienaruszone wierzchołki drzew, jak wykazało badanie stanu lasów w 2020 roku. Jest to najgorsza wartość od czasu rozpoczęcia oceny w 1984 roku. Pozostałe 79 procent wykazało mniej lub bardziej poważne uszkodzenia.

 

„Burze, susza, olbrzymia inwazja korników, a także nasilające się pożary lasów w ciągu ostatnich trzech lat, spowodowały ogromne zniszczenia lasów w Niemczech” – pisze Federalne Ministerstwo Rolnictwa, które dokonało oceny tych danych. Dane w raporcie z 2019 roku były historycznie słabe, ale szkody ponownie wzrosły w zeszłym roku.

 

Odsetek drzew, które obumarły w ciągu roku, gwałtownie wzrósł. Do celów analizy regularnie obserwuje się około 10 000 drzew w Niemczech i rejestruje ich stan. Na podstawie tej próbki można oceniać  stan całego lasu. Od 2019 do 2020 roku obumarło około 1,7 procent wszystkich obserwowanych drzew. To także negatywny rekord – prawie dziesięciokrotnie wyższy od średniej w normalnych latach. Wzrost był szczególnie zauważalny w przypadku świerka: około 4,3 proc.

 

Za masowe obumieranie świerka w dużej mierze odpowiedzialne były korniki . Znalazł on idealne warunki w zeszłym roku, ponieważ rok 2020 był trzecim rokiem rzędu z suchym latem po 2018 i 2019 roku. Z powodu braku wody chrząszcze mogły z łatwością atakować świerki. Drzewa trzeba było masowo wycinać. W niektórych krajach związkowych żołnierze Bundeswehry przyjeżdżali nawet do pracy przy martwych drzewach.

 

Kornik niewiele może zaszkodzić zdrowym lasom. Z drugiej strony, monokultury świerkowe, które są szeroko rozpowszechnione w wielu częściach Niemiec, są szczególnie wrażliwe. Są popularne wśród leśników, ponieważ świerki rosną szybko i prosto, a zatem są opłacalne. Jednak strategia nie okazała się ani ekologiczna, ani ekonomicznie zrównoważona. Ponieważ tak wiele świerków zostało ściętych z powodu kornika, podaż drewna świerkowego znacznie wzrosła. Rezultatem były gwałtownie spadające ceny – według Federalnego Urzędu Statystycznego o około 35 procent w ciągu trzech lat.

 

 

Źródło: Der Spiegel

Fot.: Fabia Srauch / DPA