List otwarty przemysłu drzewnego w Polsce do Premiera Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze,

 

Obecna sytuacja jest bez precedensu. Po raz pierwszy w swoich wieloletnich historiach, największe fabryki naszej branży zatrzymują ciągi technologiczne na wielotygodniowe przestoje ze względu na brak możliwości sprzedaży swoich wyrobów. Również wiele firm z sektora MŚP doświadcza zupełnego braku zamówień i w konsekwencji znajduje się na skraju bankructwa. Jednym z przykładów jest ogłoszona upadłość firmy produkującej wyposażenie ogrodów z drewna na terenie Gminy Olecko. Pracę straciło 260 osób co dla tej miejscowości jest prawdziwym dramatem, wiele firm zredukowało tydzień pracy do czterech dni lub zmniejszyło system zmian do jednej. Przykłady można mnożyć. Zagrożone jest dalsze istnienie setek przedsiębiorstw i tysięcy miejsc pracy.

 

 

W imieniu Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego (PIGPD), Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopodobnych w Polsce (SPPDwP), Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli (OIGPM), Stowarzyszenia Papierników Polskich (SPP), Polskiego Komitetu Narodowego EPAL (PKN EPAL), Związku Polskie Okna i Drzwi (POiD), Stowarzyszenia Przemysłu Tartacznego (SPT) oraz Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przemysłu Drzewnego (OZPPD), zwracamy się do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o natychmiastową interwencję i decyzje w celu poprawy sytuacji na rynku sprzedaży surowca drzewnego z lasów należących do Skarbu Państwa. Proponujemy spotkanie w celu przedstawienia Panu propozycji, które gwarantujemy, doprowadzą do uspokojenia i stabilizacji na rynku drzewnym, a naszym firmom dadzą szansę na uratowanie tysięcy miejsc pracy w większości na terenach wiejskich. Pragniemy zaznaczyć jednoznacznie, że czas jest tu czynnikiem kluczowym w obliczu dynamiki recesji.

W ostatnim półroczu odnotowujemy dramatyczne spadki sprzedaży wyrobów we wszystkich sektorach związanych z przerobem drewna, spadki te dotyczą także radykalnego obniżania marży produkcyjnej.

 

  • Program ogrodowy – 45%
  • Produkcja palet – 25%
  • Produkcja okien i drzwi – 35%
  • Produkcja tarcicy – w zależności od rodzaju od 29% do 43%
  • Produkcja mebli – 30%
  • Produkcja podłóg – 35%
  • Produkcja płyt drewnopochodnych – 30%
  • Produkcja papieru i tektury -12%

 

Źródło: producenci programu ogrodowego, PKN EPAL, Zw. POiD, GUS, EUROSTAT, OIGPM, SPPDwP

 

 

Szacujemy, że obecnie mamy do czynienia z redukcją zatrudnienia na poziomie kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy. Zaniechanie działań wspomagających naszą branżę w najbliższych tygodniach spowoduje dalsze, zwielokrotnione zwolnienia pracowników.

 

 

Jednym z głównych powodów tak trudnej sytuacji jest utrata konkurencyjności naszych produktów, na którą największy wpływ ma cena surowca drzewnego z lasów państwowych, kluczowego w koszcie wytworzenia. Obecnie mamy najdroższe drewno w Europie, dodatkowo pozbawianego systematycznie certyfikacji FSC, która dla wielu firm jest niezbędna dla zachowania sprzedaży na rynkach eksportowych.

 

Jako jedyni w Europie dysponujemy lasami, które w większości są własnością Skarbu Państwa. Powinno nas to chronić i wyróżniać, a jest zupełnie odwrotnie. Obecne działania Lasów Państwowych, o czym mówi się wprost na spotkaniach z Dyrekcją Generalną LP, są nakierowane na maksymalizację cen sprzedaży. Dla LP bez znaczenia jest, czy drewno będzie spalone czy wyeksportowane, liczy się zysk. Skutki możemy już zaobserwować w postaci braku miliardowych wpływów do budżetu państwa z tytułu płaconych przez przedsiębiorstwa przerabiające drewno podatków i niepoliczalne koszty społeczne.

 

 

Mamy pełną świadomość sytuacji na rynku polskim i europejskim, tym bardziej jesteśmy przerażeni sposobem dystrybucji surowca drzewnego, który jako dobro narodowe powinien wspierać i stymulować polską gospodarkę w czasie kryzysu, a nie generować zyski jednostki organizacyjnej nadzorowanej przez Ministra Środowiska kosztem całego społeczeństwa, które to ostatecznie poniesie ciężar zwolnień pracowniczych i ograniczonych wpływów do budżetu. Nasi konkurenci z rynków europejskich z determinacją przejmują naszych klientów. Przywrócenie relacji handlowych będzie trwało latami i wymagało dużych nakładów.

 

 

Szanowny Panie Premierze,

 

Prosimy o pańskie osobiste zaangażowanie na rzecz poprawy sytuacji w przemyśle drzewnym w Polsce. Oczekujemy natychmiastowych działań zmierzających do:

• Korekty cen sprzedaży surowca na drugie półrocze 2023r o minus 20%.
• Stworzenia zasad sprzedaży drewna na rok 2024 i lata następne, które będą promować przerób drewna w Polsce.
• Powrotu do cen wyjściowych (wywoławczych) z 2021 roku na drewno sprzedawane przez Lasy Państwowe na przetargach. Lasy Państwowe podniosły ceny wywoławcze na drewno sprzedawane w 2023 roku o 40% w stosunku do cen z roku ubiegłego. Chcemy, aby rynek pokazał, ile rzeczywiście warte jest drewno.
• Skutecznego arbitrażu przedstawicieli polskiego rządu w celu wypracowania kompromisu w sporze pomiędzy Lasami Państwowymi a FSC International.

 

 

Spełnienie powyższego gwarantuje korzyści dla wszystkich stron. PGL Lasy Państwowe zachowają zdolność do realizacji celów statutowych. Przemysł drzewny w Polsce dostanie szansę konkurowania na rynkach międzynarodowych, a Rząd polski, czyli społeczeństwo zachowa ogromne wpływy do budżetu tytułem wszelakich danin jakie odprowadzamy proporcjonalnie do skali produkcji.

 

Do pobrania:

List otwarty do Premiera Mateusza Morawieckiego