Bez porozumienia po kolejnym spotkaniu DG LP

W dniu wczorajszym – tj. 18.09 – odbyło się spotkanie w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych poświęcone zasadom sprzedaży drewna na lata 2020/21.

 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji branżowych oraz zaproszone firmy drzewne. Tym razem spotkanie odbyło się bez udziału przedstawicieli ministerstw i innych instytucji rządowych.

 

Lasy Państwowe przedstawiły swoją propozycję zasad sprzedaży drewna, która w niczym nie różniła się od ostatniej propozycji z początku września.

 

Przypominamy:
  • podział puli drewna 80:20
  • historia od stycznia 2017 do 30 czerwca 2019
  • brak kryterium geografii
  • brak kryterium kupieckiego
  • brak wadium w pierwszym etapie, a w drugim wadium na poziomie: ilość zamawianego surowca x 5 zł
  • jedna, skonsolidowana, umowa roczna
  • cena minimalna minus 2%
  • cena górna wyniknie z ofert złożonych przez firmy
  • cena rażąco wysoka będzie odrzucana

Nasuwa się pytanie, co to jest cena rażąco wysoka? Otóż z wypowiedzi leśników będzie to cena  max z ostatnich 24 miesięcy danego sortymentu jaka wystąpiła na e-drewno.

 

Czy będzie to cena średnia, czy też w inny sposób liczona tego nam nie powiedziano. Wciąż trwają analizy.

 

Nasze oczekiwania zostały przedstawione przez Prezydenta Izby, Marka Kubiaka i wciąż są niezmienne.

 

Wszyscy przedstawiciele przemysłu drzewnego naciskali, podając konkretne przykłady z rynków, na obniżenie cen wyjściowych na każdym etapie. Lasy Państwowe zaproponowały możliwość ewentualnej obniżki cen wyjściowych, ale przy jednoczesnym braku limitu ceny górnej i aukcjami dwa razy w roku.

 

W związku z brakiem porozumienia w dalszym ciągu wciąż podtrzymujemy gotowość do pikiety w dniu 4 października w Warszawie, początek o godzinie 11:00, przed Kancelarią Premiera, Aleje Ujazdowskie.
Wszystkich tych, dla których propozycje lasów Państwowych są nie do zaakceptowania prosimy o jak najliczniejszy udział w pikiecie. Jeśli jej nie poprzecie i nie przyjedziecie, oznaczać to będzie brak jakichkolwiek szans na zmiany.
Już dziś o przesyłanie deklaracji uczestnictwa w demonstracji. Prosimy o przesyłanie na adres biura nazwy firmy i liczby osób, które będą obecne w Warszawie.
W pikiecie będzie uczestniczyć szeroka reprezentacja firm drzewnych z różnych organizacji branżowych. Prosimy o Państwa uczestnictwo, działamy w Waszym interesie i bez Waszego udziału nie osiągniemy sukcesu.

Prosimy o dalsze rozpowszechnianie informacji o pikiecie tak, aby trafiła do wszystkich przedsiębiorców naszej branży, których znacie.  Liczymy również na ich współpracę.

 

Deklaracje prosimy przesyłać na adres biuro@przemysldrzewny.pl do dnia 2 października br.

 

W pozdrowieniami,

Biuro Izby