Analiza skutków potencjalnego wyłączenia 20% obszaru polskich lasów

Wielomiliardowe spadki wartości produkcji branży drzewnej, straty i ograniczenie działalności wielu firm, utrata pracy przez dziesiątki tysięcy ludzi, działania szkodzące środowisku, a także wzrost cen wyrobów z drewna. To wnioski z analizy jaką wykonaliśmy, dla zobrazowania skutków gospodarczych, ekonomicznych i społecznych potencjalnego wyłączenia 20% obszaru polskich lasów z gospodarki drzewnej. Nasze wyliczenia są oparte o publikacje naukowe, analizy ekonomiczne, a także materiały z konferencji i spotkań branżowych.

 

Na początku roku 2024, Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprowadziła moratorium na pozyskanie drewna, które wywołało ogromne perturbacje w całej branży leśno – drzewnej. Zostało ono wprowadzone z dnia na dzień, bez żadnych konsultacji. Nie wykonano też żadnych analiz i wyliczeń, które mogłyby wskazać na skutki takich decyzji.

 

Jako przedstawiciele branży drzewnej od początku prosimy i apelujemy do Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz do Lasów Państwowych, aby przed wprowadzonymi zmianami zostały wykonane badania społeczne, ekonomiczne, gospodarcze i przyrodnicze. Takie działania mają służyć oszacowaniu skutków ekonomicznych, podjęcie działań zaradczych, bądź zbadanie ewentualnych skutków przyrodniczych.

 

W związku z tym, że nie otrzymaliśmy żadnych takich opracowań z MKiŚ, a niekorzystne  działania nadal są prowadzone, prezentujemy analizę, która uwzględnia przewidywania dotyczące skali zmniejszenia pozyskania drewna  i jej wpływu na tak istotny obszar gospodarczy jakim jest przemysł drzewny już obecnie dotknięty rzeczywistym deficytem drewna.

 

Analiza PIGPD