Archiwum:

„Gdzież są nasze drewniane domy?” Funkcjonowanie spółki Polskie Domy Drewniane SA

Polskie Domy Drewniane SA nie zapewniły większej liczby mieszkań, a więc nie osiągnęły tego, do czego zostały powołane. Inwestycje realizowano z opóźnieniem. Spółka nie osiągnęła zakładanych przychodów, przeciwnie – w kontrolowanym okresie odnotowała wyłącznie straty.

Czytaj dalej

Przemysł drzewny i meblarski w czasach transformacji – DREMA

Już w połowie września 2023 teren MTP zamieni się w arenę innowacyjnych technologii, kreujących nowe trendy w przemyśle drzewnym i meblarskim. Podczas targów DREMA będzie można zobaczyć roboty, zaawansowane systemy, energo – i surowcooszczędne rozwiązania, widowiskowe pokazy prezentujące maszyny w ruchu czy wziąć udział w praktycznych warsztatach, zawodach i panelach dyskusyjnych.

Czytaj dalej

Misja gospodarcza w Ukrainie

Polski biznes jest zainteresowany udziałem w odbudowie Ukrainy. W takim celu do Lwowa i Łucka pojechała nasza misja gospodarcza. W skład delegacji wchodzą przedstawiciele rządu, firm, organizacji pozarządowych i biznesowych. Misji towarzyszy seminarium zorganizowane przez Warsaw Enterprise Institut.

Czytaj dalej

Kontynuacja rozmów pomiędzy FSC® a Lasami Państwowymi

30 czerwca 2023 r. FSC spotkało się z władzami i przedstawicielami Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w celu omówienia kwestii związanych z postanowieniami umowy licencyjnej oraz rewizją krajowego standardu gospodarki leśnej.

Czytaj dalej

Restrukturyzacja w Stora Enso obejmie m.in. jedną z linii w zakładzie w Ostrołęce

Stora Enso poinformowała o planowanych działaniach restrukturyzacyjnych, mających wzmocnić konkurencyjność całej grupy w długiej perspektywie czasowej, poprawić zyskowność i skoncentrować alokację kapitału na strategicznych obszarach rynku. Kierownictwo koncernu zdecydowało też o podjęciu kolejnych kroków zmierzających do dalszej decentralizacji modelu operacyjnego. Zakłada on zwiększoną koncentrację na kliencie i prowadzonym biznesie oraz redukcję kosztów. Zdaniem firmy planowane działania restrukturyzacyjne, wraz z zapoczątkowanymi wcześniej negocjacjami pracowniczymi w ramach działu Packaging Materials, mogą spowodować redukcję zatrudnienia o ok. 1150 stanowisk.

Czytaj dalej