20 milionów m³/r nielegalnego wyrębu

Całkowicie rozbieżne opinie na temat raportu z badań

 

Nowa rumuńska grupa badawcza ds. Leśnictwa (IFN) spodziewa się, że roczny wpływ wyniesie 38 milionów m³ w Rumunii. Natomiast krajowy urząd statystyczny w wysokości 18 milionów m³ /r. Podejrzewa się, że różnica 20 milionów m³/r mogłaby zostać dokonana nielegalnie, podejrzewa portal internetowy recorder.ro

 

Dział badawczy IFN, który został utworzony przez państwo rumuńskie pod presją Unii Europejskiej, od dziesięciu lat monitoruje działania w lasach rumuńskich za pomocą uznanych na arenie międzynarodowej, certyfikowanych metod naukowych. Zespół IFN poinformował swoją organizację macierzystą o Narodowym Instytucie Badań i Rozwoju Leśnictwa (INCDS). INCDS zatwierdził raport, ale nie wspominając o szybkości rejestrowania 38 milionów m³/r, podał recorder.ro.

 

„Nie mamy wyjaśnienia, dlaczego ten numer nie został przekazany Ministerstwu Leśnictwa. Liczba ta jest ważna, ponieważ od 38 milionów m³/r tylko 18 milionów m³/r jest opodatkowanych Gheorghe Marin, szef Krajowego Departamentu Gospodarki Leśnej (IFN), powiedział recorder.ro, że Ministerstwo może zwiększyć swoje środki bezpieczeństwa w regionach silnie dotkniętych nielegalnym pozyskiwaniem drewna.

 

„Ta liczba nie jest reprezentatywna i nie pochodzi od reprezentatywnej sieci statystycznej do określania zasobów drewna”, powiedział Ovidiu Badea, szef INCDS, na recorder.ro. Rumuńska Dyrekcja Leśnictwa Państwowego Romsilva kwestionuje również wyniki badania IFN. Dyrektor generalny Romsilva – Gheorghe Mihăilescu, pyta Agerpress, dlaczego nie uderzyłby w leśnictwo lub przewoźników, a także w przemysł spożywczy i meblarski, gdyby podwójna ilość drewna została ścięta, przetransportowana lub przetworzona.

 

Liczby badania IFN są błędne w opinii Mihăilescu, ponieważ są dwa razy wyższe niż oficjalne liczby.

 

Marin odpowiedział, że metodologia i dane zostały potwierdzone przez międzynarodowych ekspertów ze Szwajcarii, Niemiec i Francji. Romsilva nie podważa całkowitej podaży 2,38 miliarda m³ obliczonej w badaniu, Marin jest zdumiony.

 

Sam Romsilva zakłada nielegalne pozyskiwanie drewna od 40 000 do 50 000 m³/r. Przedsiębiorstwo państwowe zarządza 3,13 mln ha lasów, co stanowi 48% całkowitej powierzchni lasów Rumunii.

 

artykuł Philipp Matzku (zredagowany dla holzkurier.com) | 28.10.2019 – 16:23

tłumaczenie Karolina Deja