VII Kongres Przemysłu Drzewnego KOOPDREW

KOOPDREW 2019 to międzynarodowa konferencja nt. zalet drewna jako wszechstronnego materiału, skierowana do profesjonalistów,  przedsiębiorców drzewnych z Polski i z zagranicy.

Konferencja będzie poświęcona wykorzystania drewna, jako nowoczesnego, ekologicznego i bezpiecznego materiału konstrukcyjnego. W chwili obecnej w wielu częściach świata mamy do czynienia z coraz większym wykorzystaniem drewna w budownictwie. Wykorzystuje się je jako materiał do prefabrykacji i buduje coraz wyższe budynki. W Polsce dopiero zaczynamy rozwój tego typu budownictwa, mamy rozpoczęty rządowy program Polskie Domy Drewniane. Wiele musimy jeszcze się nauczyć, aby dojść do takiego poziomu, jak np. w Finlandii. W jaki sposób możemy do tego dojść? To pytanie postawimy naszym ekspertom z krajowych i zagranicznych organizacji oraz instytucji związanych z przetwórstwem drzewnym.

 

Uzupełnieniem Konferencji będzie Polsko-Białoruskie Forum Przemysłu Drzewnego. Liczna delegacja przedstawicieli najważniejszych agencji rządowych na Białorusi oraz przedstawiciele tamtejszych firm drzewnych przedstawią, w jaki sposób możemy rozszerzyć współpracę z gospodarczą. Zarówno w zakresie zakupu wyrobów drzewnych, jak i możliwości inwestycyjnych w tamtejszych Wolnych Strefach Ekonomicznych.

 

UWAGA: wszystkie referaty będą tłumaczone symultanicznie na język polski!

Program:

 

Serdecznie zapraszamy!

KOOPDREW-2019-zgloszenie-wysyłka

Do zobaczenia w Poznaniu!

Miejsce spotkania
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Poznań, ul. Głogowska 14 www.mtp.pl,
PAWILON 11  „IGLICA”
wejście od strony Dworca Centralnego
Kontakt do organizatorów:
Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

tel. 61 668 90 41  e-mail:  biuro@przemysldrzewny.pl