Świat – dostępność surowca drzewnego na najbliższe lata

W dniach 16-18 października 2019 r. W Antwerpii odbyła się 67. edycja Międzynarodowej Konferencji International Softwood Conference dotyczącej drewna Iglastego, która odbyła się w obiektach hotelu Radisson Blu Astrid. W tegorocznej konferencji wzięło udział około 180 uczestników z całego świata a Polskę reprezentowali tradycyjnie przedstawiciele SODRA Polska Prezes Arkadiusz Gronowski i Patrycja Jeżyk odpowiedzialna za zakupy i kontakty międzynarodowe w Spółce . Konferencję poprowadziła Belgijska Federacja Przemysłu Tekstylnego, Drzewnego i Meblarskiego (Fedustria) oraz, jak zwykle, Europejska Organizacja Przemysłu Tartacznego (EOS) i Europejska Federacja Handlu Drewnem (ETTF).

Antwerpia, 18 października – Konferencja ISC 2019 rozpoczęła się od tradycyjnych analiz rynkowych dostarczonych przez autorytatywnych ekspertów w branży. Rozwój produkcji i konsumpcji sugeruje, że ożywiony wzrost odnotowany w 2017 r. i 2018 r. wyraźnie zwolnił w 2019 r. Perspektywy na nadchodzące miesiące wydają się trudne, w szczególności ze względu na dużą ilość surowca drzewnego na rynku europejskim licząc w dziesiątkach mln m3 pochodzącego z lasów dotkniętych klęskami w wielu krajach Europy .

 

Andreas von Möller, prezes ETTF, przedstawił sytuację w sektorze budowlanym w Europie, pokazując, że zarówno indeks zaufania, jak i wskaźnik produkcji w sektorze budowlanym działały dobrze do końca 2018 r. Niestety na początku 2019 r nastąpiło spowolnienie . Analizy dotyczące tartacznictwa a także w branży okien i drzwi oraz meblarstwie i sektorze opakowań pokazywały, że jeszcze w roku 2018 dobrze sobie radzono ale już z początkami 2019 r nastąpiło załamanie rynków .

 

Sampsa Auvinen, prezes EOS, podkreślił w swojej prezentacji, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy 2019 r sytuacja rynkowa była o wiele trudniejsza niż poprzednio, w tartakach wyraźnie spadają zamówienia eksportowe i rosną zapasy w zakładach. Poza tym rok 2019 to także spadające ceny surowca drzewnego – kłód w lasach europejskich . Zakłócenia na rynku spowodowane są głównie przez wyjątkowo duże ilości kłód, na które wpływ ma gradacja kornika. Nieszczęścia te dotykają cały europejski przemysł tartaczny, a skutki będą odczuwalne w ciągu najbliższych kilku lat. Sampsa w swojej prezentacji wspomniał także o Polsce gdzie z analiz wynikało , że początek roku 2019 nie pokazywał wyraźnego załamania rynku jak w innych krajach lecz już po półroczu widoczny jest zastój w naszej branży. Pozytywnym aspektem w Polsce jest jedynie wysoki poziom jak na Europę rozpoczętej budowy nowych mieszkań i domów oraz chęci remontu starych .

 

Istnieją jednak również powody do optymizmu. Von Möller podkreślił, że sektor budowlany wydaje się radzić sobie stosunkowo lepiej niż inne sektory gospodarki. Auvinen podkreślił, że globalny popyt jest stały, a poza Europą rynek w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej jest bardziej stabilny niż w ciągu ostatnich kilku lat z jasnymi danymi demograficznymi i perspektywami budowy. Trochę inne dane pokazywał prelegent z UNI4 , który wyraźniej zaznaczył , że kraje grupy MENA notują spadki w imporcie tarcicy a wyjątkiem jest jedynie Maroko , które notuje delikatny wzrost . W Chinach, pomimo wojny handlowej, konsumpcja drewna ma się dobrze, a rząd chiński dąży do znacznego rozszerzenia sektora budownictwa ekologicznego (z 5% do 28% do 2030 r.) – według analityków to dobrze wróży w nadchodzącej dekadzie branży drzewnej. Japonia pozostaje wiarygodnym rynkiem, a inne kraje azjatyckie stają się obiecującymi rynkami eksportowymi dla wielu europejskich tartaków. Sprzedaż i dostawy do Stanów Zjednoczonych również były stabilne w 2019 r a europejski eksport za Atlantyk osiągnął poziomy niewidzialne jeszcze przed światowym kryzysem finansowym sprzed ponad dekady. Ogólnie rzecz biorąc na Świecie zmieniane są przepisy budowlane po to aby wspierać budownictwo drewniane dla budynków średnich i wysokich.

 

Odbyła się także ożywiona sesja – debata na temat zmian klimatu i ich wpływu na przemysł drzewny . Gradacja kornika i innych owadów , susze i pożary lasów będą coraz bardziej nawiedzały lasy europejskie . Prezenterzy w panelu dyskusyjnym przeanalizowali wpływ zmian klimatu na przyszłą dostępność drewna. W sektorze drewna iglastego drzewostany świerkowe będą nadal poddawane presji, szczególnie w Europie Środkowej. Wszystkie zainteresowane strony z branż związanych z leśnictwem muszą znaleźć środki i sposoby w celu poprawy odporności lasów.

 

Wykorzystanie drewna w budownictwie może być odpowiedzią na wyzwania związane ze zmianami klimatu. Drewno jest odnawialnym źródłem i substytutem materiałów zużywających więcej paliw kopalnych. Niemniej jednak istnieje potrzeba lepszego informowania architektów, konstruktorów i inżynierów o możliwych i dalszych zastosowaniach drewna konstrukcyjnego. W każdym razie wielu mówców podkreślało, że drewno jako materiał budowlany zyskuje coraz większy udział w rynku w wielu krajach europejskich. Decydenci po obu stronach Atlantyku coraz częściej zwracają uwagę na zalety budowania z drewna .

 

Kolejna edycja Międzynarodowej Konferencji Drewna Iglastego odbędzie się w Helsinkach (Finlandia) w dniach 8–9. października 2020r.

 

Źródło i fot.: Drewno.pl