Seminarium on-line: Konstrukcje drewniane – 26.01.2021

W styczniu 2021 powtarzane jest seminarium w zakresie wymagań dla drewna konstrukcyjnego – poniżej najważniejsze informacje:

 

 

Program seminarium

 

  • Konstrukcje drewniane – tarcica i drewno konstrukcyjne oraz prefabrykowane drewniane konstrukcje i elementy konstrukcyjne jako wyroby budowlane.
  • Wyroby budowlane na rynku Unii Europejskiej – przepisy i wymagania.
  • Wymagania producentów oraz podmiotów wprowadzających wyroby budowlane na rynek Unii Europejskiej.
  • Czym jest Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP)?
  • Korzyści z wdrożenia systemu kontroli produkcji.
  • Organy kontroli i odpowiedzialność karana dla producentów i dystrybutorów wyrobów budowlanych.
  • Wymagania dla drewna konstrukcyjnego zgodnie z PN-EN 14081-1+A1:2011.
  • Wymagania dla prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi zgodnie z PN-EN 14250:2011.
  • Proces certyfikacji i nadzoru ZKP.
  • Pytania i dyskusja.

 

Cele

 

Zapoznanie uczestników z wymaganiami obowiązującego Rozporządzenia CPR nr 305/2011 dotyczącego produkcji i wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek Unii Europejskiej oraz wymagań dla konstrukcji drewnianych, w tym drewna konstrukcyjnego oraz prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi.

 

Audytorium

 

Szkolenie adresowane jest do właścicieli i pracowników tartaków, zakładów prefabrykacji drewna – elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi, składów drzewnych, składów tarcicy i wyrobów budowlanych, importerów tarcicy i drewna konstrukcyjnego, a także projektantów budowlanych i architektów   oraz Inspektorów dozoru budowlanego i kierowników budów.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 18.01.2021. Program i wszystkie niezbędne informacje znajdują się pod powyższym linkiem oraz w ulotce poniżej.

 

14081 i 14250 SEMINARIUM_26 01 2021

 

O udziale w Seminarium liczy się kolejność zgłoszeń.