Posiedzenie ministerialnego Zespołu ds. Biogospodarki

W dniu 9 lutego br. na wniosek Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego odbyło się posiedzenie ministerialnego Zespołu ds. Biogospodarki, które było poświęcone przemysłowi drzewnemu. PIGPD reprezentował Prezydent Izby Marek Kubiak oraz Rafał Szefler. Obecni na spotkaniu byli przedstawiciele Dyrekcji Generalnej LP, ministerstw, organizacji branżowych oraz UOKiK. Przewodniczącym Zespołu jest Pan Minister Tomanek z Ministerstwa Rozwoju.

 

Pan Marek Kubiak przedstawił w skrócie oczekiwania przemysłu drzewnego, które składają się na jasne, transparentne zasady sprzedaży drewna, pełny dostęp do danych na temat pozyskania surowca, historii, co się dzieje z drewnem nie sprzedanym itp. Przedstawione zostały skrótowe dane na temat eksportu surowca do Chin. Zasady sprzedaży drewna będą dyskutowane na posiedzeniach celowej komisji z udziałem Ministra, organizacji, LP, UOKiK.  Kolejny raz siadamy do stołu z nadzieją na korzystne, transparentne zasady sprzedaży drewna.