Pomoc dla biznesu

Poniżej zamieszczamy listę wniosków, które już dziś możecie Państwo składać w związku z sytuacją w jakiej znalazła się polska gospodarka.

 

Bardzo ważna sprawa.  

 

O wszystkich składanych wnioskach, proszę informować Biuro Izby!

Wraz z Rzecznikiem Przedsiębiorców będziemy prowadzić monitoring w zakresie rozstrzygnięć, które będą zapadały w sprawach wnioskowanych przez przedsiębiorców oraz interweniować w przypadkach stwierdzenia naruszeń praw przedsiębiorców podczas tych postępowań. Rzecznik z mocy prawa ma instrumenty służące do interweniowania w sprawach dotyczących przedsiębiorstw.

 

 

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku PIT/CIT/VAT

https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=68496db3-97e3-4b4c-95ee-30f689342392&groupId=3554560

 

 

Wniosek o rozłożenie zapłaty podatku PIT/CIT/VAT na raty

https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=3af2d964-517e-4ed8-9425-6bfa41ed32a2&groupId=3554560

 

 

Wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej w podatku PIT/CIT/VAT

https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=68496db3-97e3-4b4c-95ee-30f689342392&groupId=3554560

 

 

Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej podatku PIT/CIT/VAT

https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=3af2d964-517e-4ed8-9425-6bfa41ed32a2&groupId=3554560

 

 

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej w podatku PIT/CIT/VAT

https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=371102d3-5891-4069-875b-7354e4ef1147&groupId=3554560

 

 

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatków lokalnych

https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=68496db3-97e3-4b4c-95ee-30f689342392&groupId=3554560

 

 

Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatków lokalnych

https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=3af2d964-517e-4ed8-9425-6bfa41ed32a2&groupId=3554560

 

 

Wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej w podatkach lokalnych

https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=68496db3-97e3-4b4c-95ee-30f689342392&groupId=3554560

 

 

Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej w podatkach lokalnych

https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=3af2d964-517e-4ed8-9425-6bfa41ed32a2&groupId=3554560

 

 

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej w podatkach lokalnych

https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=371102d3-5891-4069-875b-7354e4ef1147&groupId=3554560

 

 

Wniosek o zgodę na przekazanie środków zgromadzonych na wskazanym przez podatnika rachunku VAT na inny rachunek

https://zaplecze.biznes.gov.pl/FileManager/read/ZG9jdW1lbnRfYXR0YWNobWVudHMvMzQ5NS9Xbmlvc2VrX29fcHJ6ZWthemFuaWVfX3JvZGtfd196Z3JvbWFkem9ueWNoX25hX3JhY2h1bmt1X1ZBVC5wZGY=

 

 

Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

https://www.zus.pl/documents/10182/788036/RSU_edyt/af3c1d05-7a6a-4890-9936-c271bc96da6a

 

 

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/uproszczony-wniosek-o-odroczenie-terminu-platnosci-skladek_zawieszenie-splaty-umowy-o-rozlozenie-zadluzenia-na-raty_-zawieszenie-splaty-umowy-o-odroczeniu-terminu-platnosci-skladek-na-3-miesiace/3238683

 

 

Wniosek o rozłożenie na raty płatności składek na ubezpieczenia społeczne

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/uproszczony-wniosek-o-odroczenie-terminu-platnosci-skladek_zawieszenie-splaty-umowy-o-rozlozenie-zadluzenia-na-raty_-zawieszenie-splaty-umowy-o-odroczeniu-terminu-platnosci-skladek-na-3-miesiace/3238683

 

 

Jeśli będą mieli Państwo dodatkowe pytania lub potrzebę wyjaśnień prosimy o kontakt z Biurem Izby

tel. +48 616689041

e-mail: biuro@pigpd.pl