Niemiecki przemysł tartaczny osiągnął w sierpniu 2020 wyższą sprzedaż niż w roku ubiegłym

Niemiecki przemysł tartaczny osiągnął w sierpniu 2020 wyższą sprzedaż niż w ubiegłym roku. Skumulowana sprzedaż w pierwszych ośmiu miesiącach również była wyższa niż w analogicznym okresie 2019 roku.

 

Diagram pdf

 

Niemiecki przemysł tartaczny osiągnął w sierpniu sprzedaż w wysokości 389,29 mln Euro. To o 5,2% więcej niż w sierpniu 2019, według danych Destatis. Jednak w tych samych miesiącach 2018 i 2017 roku sprzedaż była wyższa: odpowiednio 408,65 mln Euro (sierpień 2018) i 391,34 mln Euro (sierpień 2017).

 

Skumulowana sprzedaż w pierwszych ośmiu miesiącach również przekroczyła wartość z poprzedniego roku: od stycznia do sierpnia łączna wartość wyniosła nieco poniżej 3,29 miliarda Euro (+ 1,3%). W analogicznym okresie poprzedniego roku było to 3,24 mld Euro. W 2018 roku sprzedaż była nieco wyższa niż w tym roku i wyniosła nieco poniżej 3,3 mld Euro, ale w 2017 roku była znacznie niższa (3,04 mld Euro).

 

Artykuł Martiny Nöstler (tłumaczenie Karolina Deja PIGPD)
Holzkurier