Lasy Państwowe zamieściły nowy link do formularza – Tarcza 3.0

Lasy Państwowe zamieściły nowy link do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną w ramach Ustawy z dnia 14 maja 2020 (tzw. Tarcza 3).

 

https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=19264

 

Przypominamy, że w myśl ww. ustawy przedsiębiorca ma prawo ubiegać się o umorzenie w całości lub części:

 

1) odsetki ustawowe należne na podstawie art. 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118, 1649 i 2020) za okres od dnia 14 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;

 

2) rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, należne za okres od dnia 14 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;

 

3) kary umowne za nierealizowanie przez nabywcę harmonogramu sprzedaży w części, w której nabywca od dnia 14 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. zrezygnował z jego realizacji.

 

Wnioski należy złożyć do dnia 31 grudnia 2020 roku