Dotacje na kapitał obrotowy dla średnich firm

Do 31 lipca trwają nabory na dotację dla średnich przedsiębiorstw, znajdujących się w trudnej sytuacji w związku z epidemią koronawirusa.

 

Program skierowany jest do przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 250 osób, i których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro.

 

Środki można przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

 

Warunkiem jest zanotowany spadek obrotów po 1 lutego 2020r, o co najmniej 30% w porównaniu do poprzedniego roku.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy

także na infolinii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

801 332 202

22 574 07 07