Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy

ul. Winiarska 1
60-654 Poznań

Telefon: +48 601 985 919
E-mail: biuro@parkieciarzepolscy.com.pl
www.parkieciarzepolscy.com.pl

Profil działalności:
– materiały podłogowe

 

Do głównych celów organizacji należy reprezentowanie interesów i ochrona praw osób zajmujących się usługami w branży parkieciarskiej, doskonalenie uregulowań prawnych, wdrażanie postępu naukowo-technicznego oraz promocja zawodu parkieciarza.

Ponadto w zakresie działania Stowarzyszenie znajdują się:

  • inspirowanie oraz podejmowanie różnych form działalności promocyjnej i wystawienniczej związanych z rozwojem branży parkieciarskiej
  • popularyzowanie różnych form i metod organizacji procesów inwestycyjnych na rzecz parkieciarstwa
  • krzewienie obszernych informacji wśród rzemieślników i użytkowników dotyczących ochrony parkietu, w tym zakresów obciążeń, otaczających wilgotności i sposobów pielęgnacji
  • wypromowanie zawodu parkieciarza i stworzenie warunków dla uzyskiwania uprawnień czeladniczych i mistrzowskich.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • testowanie i opiniowanie nowych materiałów, systemów i technologii w branży parkieciarskiej
  • wnioskowanie nadania uprawnień rzeczoznawcy w dziedzinie posadzkarstwa i parkieciarstwa
  • podejmowanie działań w ramach międzynarodowej wymiany doświadczeń dotyczących wystawiennictwa i technologii z zakresu robót parkieciarskich
  • prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej w zakresie usług posadzkarskich i parkieciarskich, wytwórczości, handlu, wystawiennictwa materiałów budowlanych związanych z zawodem parkieciarza
  • współpracę z różnymi organizacjami i ośrodkami badawczo-rozwojowymi w zakresie zadań Stowarzyszenia
  • zlecanie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych zmierzających do doskonalenia zawodu parkieciarza w oparciu o doświadczenia zrzeszonych członków