PPHU Tartak Import-Export Jerzy Abramczyk Wólk

Folwark 14
07-205 Rząśnik

Telefon: +48 29 596 66 20
Fax: +48 29 596 80 14
E-mail: tartak@tartak-abramczyk.pl
www.tartak-abramczyk.pl

Profil produkcji:
– tarcica i wyroby z drewna iglastego

 

Myśl o własnej działalności gospodarczej w 1994. Swój pierwszy ”Handel Drewnem”, bo tak brzmiała ówczesna nazwa, zarejestrowaliśmy 12 stycznia 1994 roku w Urzędzie Gminy Rząśnik pod numerem ewidencyjnym 3/94. W sierpniu tego samego roku uruchomiliśmy pierwszy trak. Kolejne dwa lata firma opierała się głównie na wykonywaniu usług przecierania drewna. Współpracę na większą skalę z Lasami Państwowymi rozpoczęliśmy w 1997 roku przerobiliśmy wtedy 5. 150 m3 drewna. Był to rok naszych poważniejszych inwestycji i poszerzenia sprzedaży o rynki zagraniczne. W ciągu kolejnych 4 lat przerób drewna kształtował się na poziomie 5 i pół tysiąca m3.

W 2002 roku zadebiutowaliśmy na rynku regionalnym, po raz pierwszy podpisaliśmy umowę w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie zakupiliśmy 11 i pół tysiąca m3 surowca. W roku następnym 2003 było już 26.350 m3.

Rok 2003 był tragicznym rokiem w historii firmy, z 17 na 18 czerwca spłonęła część zakładu. Jednak dobre wyniki współpracy z Lasami i odbiorcami pozwoliły na szybkie odbudowanie zniszczeń. Już pod koniec roku w nowej hali uruchomiliśmy produkcję na rynek hiszpański.