Czekamy na decyzję Dyrektora Andrzeja Koniecznego

W dniu 22 października, odbyło się w Warszawie w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych spotkanie podczas, którego zostały przedstawione wyniki ankiety jaką wypełnialiście Państwo na prośbę LP.

 

W spotkaniu uczestniczyli:

  • Minister Małgorzata Golińska,
  • Minister Jadwiga Emilewicz
  • Dyrektor Generalny LP Andrzej Konieczny,
  • zastępca DG Bogusław Piątek,
  • Naczelnik Marketingu Andrzej Ballaun,
  • pracownicy działu informatyki LP,
  • wszyscy dyrektorzy regionalni LP,
  • przedstawiciele UOKiK.

 

Na zaproszenie Lasów Państwowych w spotkaniu wzięły udział wszystkie organizacje działające w naszej branży.

 

Na trzynaście pytań, odpowiedziało 1797 firm na łączną masę 23,735 mln m3 i ta ostatnia cyfra jest bardzo ważna ponieważ w niektórych sytuacjach pozwalała LP na manipulacje danymi.

Niestety z przyczyn technicznych nie jesteśmy w stanie umieścić wszystkich slajdów z tej prezentacji. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu mailowego biuro@przemysldrzewny.pl i prześlemy zdjęcia.

 

Kolorem niebieskim zostały zaznaczone nasze propozycje. Z łatwością zauważycie Państwo, że w kluczowych pytaniach nasze propozycje zdecydowanie wygrywały głosowanie. Jednak LP postanowiły, że wyników ankiety nie uwzględnią. Według leśników w niektórych pytaniach (np. pytanie numer 4), sytuacja po zliczeniu masy przedstawia się zupełnie inaczej i dlatego „wyniki ankiety należy dostosować do realiów rynkowych”.

Takie postępowanie wywołało protesty niemal wszystkich z wyjątkiem stowarzyszenia płyt i papierników, te organizacje popierają propozycje LP. W swoich wypowiedziach posuwali się nawet do tego aby całkowicie uwolnić rynek. Istnieje takie niebezpieczeństwo, ponieważ dyr. Piątek w kilku momentach jasno dawał do zrozumienia, że i taka opcja jest brana pod uwagę.

Prezydent Izby Marek Kubiak wyjaśnił dlaczego żądamy rozwiązań zupełnie innych od propozycji LP, do jego głosu dołączyli także przedstawiciele innych organizacji. Bardzo dobrze sprawę cen (zablokowania ceny górnej) wyjaśnił przedstawiciel organizacji meblarzy.

Głos zabierali także dyrektorzy regionalni, którzy namawiali do poparcia propozycji LP. Przedstawiciel UOKiK zaproszony do oceny propozycji uchylił się od jednoznacznej oceny, jednak podał przykład z sprzed dziesięciu lat(!). Przypominamy, że wtedy LP zostały ukarane za zbyt małe otwarcie rynku na nowe firmy. To jak wyglądał rynek dziesięć lat temu, jakie były realia nie trzeba Państwu tłumaczyć, ale zarówno leśnicy jak i UOKiK stoją na stanowisku, że należy dbać o nowe firmy otwierając zakupy tak szeroko jak to możliwe. Na pytanie z sali o stałych klientów nie dostaliśmy odpowiedzi, może z wyjątkiem tej, że należy być przygotowanym do konkurencji.

Pani Minister Emilewicz, po wysłuchaniu wszystkich głosów w swoim wystąpieniu zarzuciła przemysłowi, że wciąż protestujemy, nie przedstawiamy propozycji i generalnie od czterech lat słyszy narzekania. Przedstawiciel Izby wyjaśnił, że problem tkwi w zmieniających się każdego roku zasadach, nie braniu pod uwagę głosu organizacji branżowych, braku reakcji LP na zmieniające się warunki rynkowe (wzrost cen kosztów pracy, energii, spadek cen surowca i tarcicy na rynkach sąsiednich, wywóz drewna z Polski). Wystąpienie Pani Minister można podsumować w jednym zdaniu: jeśli będziemy przeciw, to minister środowiska, przedsiębiorczości i LP sami ustalą zasady sprzedaży drewna.
Strona ministerialna popiera propozycję rozdzielenia rynku sprzedaży surowca (osobne pule na mały i wielki wymiar), jak miałoby to wyglądać, nie jest do końca wiadome. W każdym razie, w tym roku do tego nie dojdzie i do tematu być może wrócimy w przyszłym roku.

Dyrektor Andrzej Konieczny kończąc spotkanie dał nam jednak cień nadziei na jakieś porozumienie. Obiecał, że gruntownie przeanalizuje wszystkie propozycje, ma zamówione analizy, jest po wielu spotkaniach i ostateczną decyzję podejmie w ciągu (prawdopodobnie) najbliższych dwóch tygodni.

 

Kolejny już raz LP pokazały nam, że konsultacje jakie przeprowadzają mają być tylko zasłoną przed zarzutem braku rozmów z przemysłem. Stronie leśnej oraz rządowej zależy na tym by zasady weszły w życie przed 12 listopada, czyli przed pierwszym posiedzeniem Sejmu i Rządu. Czytacie Państwo prasę, oglądacie TV i z pewnością dochodzą do Was głosy o różnych możliwych zmianach. Nie wiemy czy i jak zmieni się kierownictwo ministerstwa środowiska a co za tym idzie i dyrekcja LP.

 

Przed nami bardzo trudny rok, rynki europejskie notują nadwyżkę tarcicy, którą gdzieś trzeba sprzedaż, ceny spadają a dotychczasowi odbiorcy korygują swoje zamówienie. To nie jest scenariusz filmu, to rzeczywistość, która już dotyka lub dotknie za chwilę każdego. Mimo wszystko liczymy, że Lasy Państwowe oraz rządzący znajdą dobre rozwiązania, które pomogą przetrwać trudny czas.