Blisko porozumienia – odwołanie pikiety pod Kancelarią Premiera

W dniu 01.10 br. (wtorek) odbyło się w Ministerstwie Środowiska spotkanie dotyczące projektu  zasad sprzedaży drewna na 2020-21.

W spotkaniu uczestniczył osobiście minister Henryk Kowalczyk, przedstawiciele Lasów Państwowych oraz PIGPD. Izbę reprezentowali: Prezydent Marek Kubiak, Wiceprezydent Wiesław Ciura oraz dyrektor Biura Izby Rafał Szefler.

Tematem spotkania były zgłaszane wielokrotnie uwagi przemysłu, dotyczące niekorzystnych zapisów w ogłoszonych prze Lasy projektach zasad sprzedaży drewna. Według nas nie uwzględnia się aktualnej sytuacji na europejskim rynku drewna oraz nie pozwala na stabilne zaopatrzenie firm drzewnych i rozwój.

Minister Kowalczyk przyjął ze zrozumieniem argumenty Izby.
Szczególnie dotyczyły one najważniejszych kwestii – podnoszonych od wielu lat:
– podział puli drewna w stosunku 90:10
– uwzględnienie 5-letniej historii zakupów,
– ograniczenie wpływu drewna poklęskowego na budowanie historii zakupów
– utrzymanie  widełek cenowych
– utrzymanie kryterium geografii lub zwyczaju kupieckiego

Minister poinformował, że osobiście obejmuje nadzór nad pracami dotyczącymi zasad sprzedaży, które powinny uwzględniać powyższe podstawowe założenia.

Uzgodniono, że kolejne spotkanie robocze w tej sprawie odbędzie się 08.10 br. (wtorek) także przy udziale Ministra Kowalczyka.

W związku z powyższym, Prezydent Izby Marek Kubiak zdecydował o odwołaniu zapowiedzianej na 4.10 br. pikiety pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Wszystkim z Państwa, którzy wyrazili gotowość wzięcia w niej udziału serdecznie dziękujemy!

Jednocześnie, nasz protest wobec zmian zasad sprzedaży drewna zostaje zawieszony i w przypadku nie wywiązania się przez Pana Ministra ze swoich obietnic, zostanie odwieszony.


Rafał Szefler
Dyrektor Biura Izby