Bezpłatne seminarium – konstrukcje drewniane wg PN-EN 14081 i PN-EN 14250

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium on-line organizowanym przez SGS Polska Sp. z o.o. w zakresie: Konstrukcje drewniane wg PN-EN 14081 i PN-EN 14250. Wymagania i certyfikacja.

 

 

CEL:

Zapoznanie uczestników z wymaganiami obowiązującego Rozporządzenia CPR nr 305/2011 dotyczącego produkcji i wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek Unii Europejskiej oraz wymagań dla konstrukcji drewnianych, w tym drewna konstrukcyjnego oraz prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi.

 

 

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie adresowane jest do właścicieli i pracowników tartaków, zakładów prefabrykacji drewna – elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi, składów drzewnych, składów tarcicy i wyrobów budowlanych, importerów tarcicy i konstrukcji drzewnych, a także projektantów budowlanych i architektów oraz pracowników inspektorów dozoru budowlanego i kierowników budów.

 

 

PROGRAM SEMINARIUM:

Konstrukcje drewniane – tarcica i drewno konstrukcyjne oraz wiązary drewniane jako wyrób budowlany.
Wyroby budowlane w Unii Europejskiej – przepisy i wymagania.
Wymagania producentów oraz podmiotów wprowadzających wyroby budowlane na rynek Unii Europejskiej.
Czym jest Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP)?
Jakie są podstawowe korzyści z wdrożenia systemu?
Zakres kontroli i odpowiedzialność karana dla producentów drewna konstrukcyjnego.
Wymagania dla drewna konstrukcyjnego w zakresie zharmonizowanej normy PN-EN 14081-1+A1:2011
Wymagania dla prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi w zakresie zharmonizowanej normy PN-EN 14250:2011.
Jak wygląda proces certyfikacji i nadzoru?
Dlaczego warto podjąć współpracę z SGS
Pytania i dyskusja

 

INFORMACJE DODATKOWE:
Udział w seminarium jest bezpłatny; jednakże w przypadku braku informacji o anulowaniu zgłoszenia do organizatora uczestnik/ firma zgłaszająca zostanie obciążona kosztami w wysokości 200 zł netto.

 

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 18.05.2020.

Program seminarium i dane kontaktowe

Źródło i foto: SGS