4. edycja Forum Holzbau Polska(HBP2020)

Kongres dla profesjonalistów budownictwa drewnianego

5-6.10.2020 | Jachranka/Warszawa

 

Polska stała się jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków budownictwa drewnianego w Europie. Z kraju, w którym technologia drewniana była niemal nieobecna w statystykach wznoszonych budynków (2%), rozwijamy się w kierunku znaczącego producenta nie tylko tworzyw konstrukcyjnych, ale także wykonawcy budynków w różnych technologiach drewnianych. Umiejętnie czerpiemy ze zdobyczy technologicznych i know-how bardziej doświadczonych krajów, takich jak Niemcy, Szwecja, Norwegia, USA, ale także wdrażamy własne rozwiązania, pomysły, patenty. W ramach kolejnej edycji Holzbau Forum Polska 2020 chcemy promować polską myśl w dziedzinie budownictwa drewnianego, pokazać aktywność naszych naukowców, pomysły polskich architektów i odwagę polskich inwestorów budowlanych, którzy sięgają po drewno.

 

Agenda/Program

 

PONIEDZIAŁEK 5/10/2020

 

15.15 – 16.00 Powitalna kawa w strefie wystawienniczej

 

16.00-17.30 SESJA OTWIERAJĄCA A

 

Drewno w konstrukcjach hybrydowych

Drewno czy żelbet? – wybór z perspektywy dewelopera. Józef Wiśniewski, J.W.Construction
Drewno i stal w konstrukcjach wielokondygnacyjnych. Dobrze zgrany duet? mgr inż. Robert Morawski

17.30-18.00 Przerwa kawowa w przestrzeni wystawców

18.00-19.30 Sesja B

 

 

Budynek drewniany widziany w przekroju

Prawidłowe rozwiązania strukturalne przegród obiektu o konstrukcji szkieletowej. arch. Wojciech Pilacki
Błędy na etapie projektowania budynków szkieletowych i dachów oraz ich skutki na etapie wykonawczym. inż. Artur Lewiński
Przewaga drewna klejonego w konstrukcji dachowej o skomplikowanym kształcie na przykładzie budowy Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu. arch. Tomasz Mikrut

19.30- 23.00 UROCZYSTA KOLACJA

 

WTOREK 6/10/2020

8.30-9.30 Poranna kawa w strefie wystawców

 

9.30-11.00 SESJA C

Drewno w konstrukcjach dachowych

Drewno w nowoczesnych konstrukcjach dachowych. Praktyczne rozwiązania. dr hab. inż. Dariusz Bajno.

Belki dwutrapezowe z drewna klejonego warstwowo z otworami w strefie kalenicy – aspekty projektowe i teoretyczne. prof. dr hab inż. W. Gilewski, mgr inż. P. Brodniewicz
Konstrukcja zadaszenia sceny w formie kopuły sferycznej z drewna klejonego- od koncepcji do etapu budowy, inż. Adam Kotarski, Modulam

11.00-11.30 PRZERWA KAWOWA

 

 

11.30 – 13.00 SESJA D

Trwałość i sztywność konstrukcji z drewna

Budynek użyteczności publicznej z CLT z perspektywy wymogów polskiego prawa budowlanego. Realizacja obiektu magazynowo-biurowego w Knurowie. inż. arch. Michał Piecowski
Wpływ biokorozji na trwałość budowli drewnianych, prof. dr hab. Piotr Witomski
Analiza sztywności przestrzennej wielokondygnacyjnych budynków szkieletowych. inż. Rafał Roszczyc

13.00 – 13.30  PRZERWA KAWOWA

 

 

13.30-15.00 SESJA KOŃCOWA

100% drewna w budynku użyteczności publicznej – Centrum Promocji Drewna w Jacie (Polska), Robert Borkowski
Nowa polska technologia paneli klejonych pozwalająca na rezygnację z klasycznych podwalin i oczepów,mgr inż. Michał Ziętara

15.00. LUNCH